top of page

כאשר אתה מעוניין להשקיע בחברה או להיכנס כשותף בעסק קיים עליך להבין היטב מהו שווי החברה כנקודת בסיס לביצוע העסקה. הערכת השווי קריטית באותה מידה לבעלי חברה המעוניין להכניס משקיע או שותף. בשני המקרים עליך לוודא כי הערכת השווי מתבצעת ביסודיות ומקצועיות על ידי מומחים בתחום.

 

חברת מאגרי הון מבצעת הערכת שווי לחברות לצרכים של :

  1. רכישת/מכירת חברה

  2. הכנסת שותף/ים

  3. הנפקות: פרטיות/ציבוריות

 

אנו משתמשים בשיטות השונות להערכת שווי ומתאימים את השיטות לאופי החברה ולסוג ההשקעה .

 

במסגרת הערכת השיווי אנו מנתחים : 

  • דוחות פיננסיים

  • תפקוד ההנהלה

  • השוק ומוניטין החברה

  • רווחיות מול תזרים מזומנים (DCF )

  • פרמיות סיכון ומחיר ההון – כללי וספציפי

 

bottom of page