top of page
קורסי יזמות וניהול עסק

בעולם העסקי המורכב בו אנו חיים, לא ניתן לנהל עסק או חברה כלשהם ללא שיפור שוטף ומתמשך של כלי הניהול שלנו. הקורסים מהווים חממה הן ללימוד כלים חדשים לניהול העסק והטמעתם, גישות חדשות לניתוח והבנת השוק וכן למפגש והחלפת דעות עם מנהלי עסקים נוספים.

קורסי היזמות נותנים בסיס תיאורטי ומעשי להקמה וניהול שוטף של עסק, ומסייע ליזם לצמצם טעויות בעתיד. על פי מחקרים, סיכוייו של עסק לשרוד לאחר שהבעלים השתתף בקורס יזמות עולים בעשרות אחוזים!

קורסים

קורס יזמות עסקית

ידע מעשי וכלים להקמת עסק וניהולו. חובה לכל מי שמעוניין או שוקל להקים עסק עצמאי.

הקורס מפרט את כל השלבים בהקמת עסק, החל מצורות התאגדות, המשך בהגדרת מוצרי העסק ודרכי שיווקם ועד להיערכות פיננסית יעילה.

קורס ניהול עסק

הקורס מיועד לבעלי חברות ועסקים קיימים, המעוניינים לשדרג את מיומנויות הניהול שלהם.

הקורס שם דגש על התחומים הבאים: בנייה ויישום תוכנית שיווקית, שימוש בכלים פיננסיים חיוניים והיבטים בניהול עובדים.

קורס ניהול עסק מתקדם

הקורס מיועד לבעלי ומנהלי חברות בעלי ניסיון וותק בניהול עסקי המעוניינים להגדיל את פעילות החברה ו/או להרחיבה לתחומים חדשים. הקורס יכלול לימוד כלים פיננסיים מתקדמים (ניתוחי עלות-תועלת, שיטות תמחיר מתקדמות, בניה וניהול תקציב), פיתוח אסטרטגיה עסקית והיערכות שיווקית ליישומה וכן העמקה בתחום ניהול המשאב האנושי.

Please reload

סדנאות

סדנת ניהול פיננסי לעסק

סדנת ניהול עובדים

סדנת שיווק ומכירות לעסק העצמאי

Please reload

bottom of page