top of page

מאגרי הון ייעצה למאות חברות שונות בנושאים הקשורים לניהול הפיננסי. אנו מלווים על בסיס יומי בעלים, מנכ"לים, ומנהלים בדרגים השונים של הארגון בעבודתם.

 

מאגרי הון יכולה לסייע בתחום הניהול הפיננסי במספר אופנים:

 

ייעוץ נקודתי - לצרכים כגון פתרון בעיה ספציפית, פיתוח פרויקט או מוצר חדש, גיוס השקעות, ביצוע שינויים במבנה החברה ועוד.

 

בניית כלים פיננסיים - בניה, שדרוג והטמעת כלים פיננסיים עבור העסק, כגון:

 • כלי לניהול תזרים מזומנים

 • תשתית תמחיר למוצרי/שירותי החברה

 • כלי להגשת הצעות מחיר

 • בניית תקציב ובקרה תקציבית

 • כלים לניתוחי רווחיות: כלל החברה, קבוצות מוצרים וכו'

 • כלים לבנייה ובקרה של מרכזי רווח ומרכזי עלות

 • ועוד

 

ייעוץ ארוך טווח - צוות נכסי הון מלווה את הנהלת החברה באופן קבוע בפעולותיה ועוזר לה בתפקוד הכלכלי והעסקי השוטף. בין הנושאים בהם אנו מטפלים:

 • ליווי ותמיכה בניהול תזרים מזומנים

 • ניתוח מצב בנקים תקופתי

 • בניה, שדרוג ועדכון שוטף של כלים פיננסיים

 • היערכות נכונה לדוחות כספיים מבחינה תזרימית (בנקים) ומבחינה חשבונאית (שלטונות המס)

bottom of page