top of page

מאגרי הון הינה בעלת ניסיון של יותר מ-20 שנים בהעברת קורסים והדרכות פיננסיות ועסקיות. מומחי החברה מעבירים קורסים וסדנאות במגוון נושאים עבור חברות גדולות במשק, גופים אקדמיים וגופי סיוע ליזמים כגון מט"י ומעו"ף.

קורסים פיננסיים

מאגרי הון מעבירה קורסים במגוון נושאים פיננסיים המיועדים לעוסקים בנושא בתפקידים השונים: בעל עסק עצמאי, מנכ"לי חברות, סמנכ"לי כספים ואנשיהם, וכלה במנהלי יחידות עסקיות הנדרשים לידע פיננסי בסיסי ולעיתים ליותר מזה. בין הקורסים המוצעים: מימון, ניהול תקציב, בניית תמחיר, הערכת שווי וניהול פיננסי כולל.

כמו כן, החברה מעבירה קורסים וסדנאות בניהול פיננסי אישי. קורסים אלו מוצעים כהעשרה לעובדים בחברות גדולות, או לציבור הרחב ע"י גופים ציבוריים ואחרים. 

INVEST - בית ספר להשקעות

לכל אחד ואחד מאיתנו כסף רב המושקע בשוק ההון ומנוהל על ידי בתי ההשקעות, בין אם המדובר בפנסיה שלנו, קרנות השתלמות או כל אפיק אחר. על כן, חובה עלינו להבין בשוק ההון על מנת לפקח כיאות ולנווט את הדרך בה מושקע כספנו.

בית הספר להשקעות INVEST, שהוקם בשיתוף פעולה עם מט"י ירושלים, פועל מזה 12 שנים ומתמקד בשני תחומים עיקריים: השקעות בשוק ההון והשקעות נדל"ן. בית הספר פונה הן לקהל הרחב אשר מעוניין בהרחבת הידע בתחום, וכן לאלו המעוניינים להשקיע בחכמה הן בשוק ההון והן בנדל"ן.

 

קורסי יזמות וניהול עסק

בעולם העסקי המורכב בו אנו חיים, לא ניתן לנהל עסק או חברה כלשהם ללא שיפור שוטף ומתמשך של כלי הניהול שלנו. הקורסים מהווים חממה הן ללימוד כלים חדשים לניהול העסק והטמעתם, גישות חדשות לניתוח והבנת השוק וכן למפגש והחלפת דעות עם מנהלי עסקים נוספים.

קורסי היזמות נותנים בסיס תיאורטי ומעשי להקמה וניהול שוטף של עסק, ומסייע ליזם לצמצם טעויות בעתיד. על פי מחקרים, סיכוייו של עסק לשרוד לאחר שהבעלים השתתף בקורס יזמות עולים בעשרות אחוזים!

bottom of page