top of page

למאגרי הון ידע וניסיון מעמיקים בכל הקשור לגיוס הון ממקורות שונים, ויש לנו את הידע להתאים לכל עסק את המימון המתאים לו.

 

נוכל לסייע לכם בגיוס מימון באפיקים שונים של :

 

  1. המערכת הפיננסית ובעיקר המערכת הבנקאית: הגשת תוכניות עבודה ותוכניות עסקיות למערכת הבנקאית עם הדגשת צרכי מימון ותנאי אשראי וקבלת אשראי לאחר מו"מ עם תנאים מועדפים.

  2. הגשת בקשות מימון לקרנות שונות התומכות בעסקים קטנים עד בינוניים: החל מהקרן בערבות המדינה וכלה בקרנות שונות ביוזמת גופים מהארץ ומחו"ל התומכים בעסקים הקטנים בישראל.

 

יתרונות ההלוואות מקרנות הם:

  • בטחונות מופחתים של הבעלים

  • הלוואה חוץ בנקאית שאינה חלק מהאובליגו לבנק (אפשר לקבל הלוואה גם בבנק שאיתו לא עובדים)

  • פריסה טובה ל 60 חודש , כולל אפשרויות פרעון  מוקדם ללא קנסות

  • ריבית טובה הנקבעת מראש או הנקבעת במו"מ עם הבנק

  • אפשרות לגרייס (תשלום ריבית בלבד ללא הקרן) לתקופות של 3-6 חודשים

 

 

 

bottom of page