top of page
הדרכות פיננסיות

מאגרי הון מעבירה קורסים במגוון נושאים פיננסיים המיועדים לעוסקים בנושא בתפקידים השונים: בעל עסק עצמאי, מנכ"לי חברות, סמנכ"לי כספים ואנשיהם, וכלה במנהלי יחידות עסקיות הנדרשים לידע פיננסי בסיסי ולעיתים ליותר מזה. בין הקורסים המוצעים: מימון, ניהול תקציב, בניית תמחיר, הערכת שווי וניהול פיננסי כולל.

כמו כן, החברה מעבירה קורסים וסדנאות בניהול פיננסי אישי. קורסים אלו מוצעים כהעשרה לעובדים בחברות גדולות, או לציבור הרחב ע"י גופים ציבוריים ואחרים. 

 

 

קורסים

עבודה והתמודדות עם בנקים

הקורס נועד לתת כלים לעבודה יעילה מול הבנקים לאורך זמן, החל מהיקף ומבנה האובליגו הרצוי, דרך בניה נכונה של בטחונות וניהול שוטף של עלויות הבנק. הקורס יעסוק גם בנושאים כלליים כגון בחירת בנק וסניף והתמודדות עם הבנק בימים קשים.

 

ניהול פיננסי בסיסי

קורס המרכז את הכלים הבסיסיים הנדרשים לצורך ידע פיננסי בניהול חברה, ואינו מיועד בהכרח למנהלי כספים אלא למנהלים בכירים בחברות ולבעלי חברות/עסקים.

הקורס יתן כלים הכרחיים לכל מנהל בחברה ולכל בעל חברה/עסק !!

בין הכלים שילמדו בקורס: ניהול תזרים מזומנים, עבודה מול בנקים, תמחיר – נק. איזון והמחרה, דוחות פיננסים .

ניהול פיננסי מתקדם

הקורס מיועד למנהלים בחברות ולבעלי חברות עם ידע פיננסי בסיסי, ומטרתו לתת ידע נרחב יותר להבנה וניהול של חברה מההיבט הפיננסי.

הקורס יתמקד בנושאים כגון בניית וניהול תקציב, ניתוח דוחות פיננסים, מדיניות עבודה מול המערכת הבנקאית, מדיניות תמחיר ורווחיות , ניתוח עלות-תועלת, מרכזי רווח ועלות ועוד.

קורס יועצי משכנתאות

הקורס יכשיר את המשתתפים, לאחר מעבר מבחן התאמה, לשמש שיועצי משכנתאות יעילים.

הקורס יעסוק בכל ההיבטים הפיננסים הקשורים לעסקת משכנתא וילמד כיצד לבחור את תמהיל המשכנתא הרצוי. כמו כן, הקורס ישים דגש על התמודדות עם ההיבטים הפסיכולוגיים של הלקוח אל מול צרכיו הפיננסיים. 

מימון וריביות

הקורס ילמד את המשתתפים את מהות המימון ומהות מחיר הכסף לפי תקופות ולפי המצב הפיננסי של החברה.

הקורס יתן כלים להבנת מסלולי אשראי שונים על פי סוגי הכסף השונים שיש בשוק, וידון במהות עלות האשראי עם דגש על: ריביות , שיטות החזר שונות , עמלות , הצמדות ועוד.

Please reload

סדנאות

סדנת גביה וניהול אשראי לקוחות

מטרת הסדנה הינה לשפר את מערך ניהול אשראי של החברות ולייעל את מערך הגביה.

הסדנא מנתחת מדיניות אשראי רצויה לחברה, התאמת מימד החשיפה של החברה לחובות פתוחים, כללית ונקודתית כולל היקפי אשראי מומלצים פחות לקבוצות לקוחות. הסדנה כוללת היערכות לגביה לפני (בדיקת הלקוחות)  ועם ביצוע העיסקה, ותדון גם בשיטות לגבית חובות יעילה ומהירה .

תמחיר והצעות מחיר

נושא התמחיר הינו המפתח לרווחיות החברה! ניהול תמחיר מסודר מונע מהחברה להקלע להפסדים גם כאשר ההכנסות גבוהות.

בסדנא נלמד כיצד לנתח את הוצאות החברה על מנת להגיע למחיר הנכון של מוצריה ולנקודת האיזון של החברה. בנוסף, הסדנה תלמד כיצד לבנות  כלי להגשת הצעות מחיר בהתבסס על התמחיר .

סדנת פנסיה וביטוח

בשנים האחרונות ניתנה לכולנו לנהל את הפנסיה האישית שלנו - החל מקביעת ספק השירות, דרך בחירת אפיקי הפנסיה וכלה בשינויים לאורך זמן.

הסדנה תיתן את הכלים לניהול יעיל של כספי הפנסיה שלכם!

הסדנא תבהיר בצורה ברורה מהם אפיקי הפנסיה השונים, ההבדלים ביניהם וכיצד לבחור את אפיק ולאחר מכן מסלול הפנסיה הרצוי, וכן הניהול השוטף של הפנסיה.

 

סדנת ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים מונע בזבוז זמן ניהולי רב וומיותר, וכניסה של מנהלי החברה למצבי לחץ.

הסדנה תדגיש את חשיבות ניהול תרים מזומנים בשני מישורים עיקריים: בנית תחזית תזרים מזומנים (שנתית ורבעונית) וניהול שוטף ויעיל של תזרים מזומנים.

 

 

סדנת סיכונים פיננסיים

הסדנה תעסוק בסיכונים פיננסים כגון סיכוני הצמדה, מטבע, סיכוני מח"מ וחשיפות למנוף פיננסי, לריביות משתנות. כמו כן הסדנה תעסוק בסיכונים עסקיים כגון חשיפה ללקוחות בעייתיים, שינוייים במחירי תשומות, שינויים טכנולוגיים ועוד.

הסדנה תיתן דרכי גישה להתמודדות עם סיכונים אלו ולהפחתה אפשרית של החשיפות הקיימות.

 

סדנת מיסוי חברות

סדנת ניתוח דו"חות פיננסיים

סדנת בניית תקציב וניהולו

כל חברה חייבת לנהל את פעילותה בהתאם לתקציב שנבנה מראש. עבודה עם תקציב מונעת כניסה למצבים קשים ומביאה את החברה להשגת מטרותיה .

הסדנה תתמקד הן בתהליך בניית התקציב ןהן בניהול בקרה שוטפת של ביצוע בפועל מול התקציב, כולל כלים לבקרה והסקת מסקנות .

הערכת שווי חברות

חברות רבות זקוקות להערכת שווי מסיבות שונות כולל גיוס משקיעים, מכירה/קניה של עסקים ועוד.

 

הסדנא תשים דגש על ניתוח דוחות כספיים של חברות כבסיס להערכת שווי של חברה.

הסדנא תבחן את השיטות שונות של הערכת שווי חברות, כולל מיקוד בשיטה המובילה של DCF.

הסדנא תכלול תירגול שיטות הערכת שווי.

Please reload

bottom of page