top of page

איך להגיע למערכת יחסים שקטה, יעילה וחסכונית עם הבנקים?

 

לכל חברה יש שותף מרכזי איתו מתנהלת מערכת יחסים עניפה – הבנק.

עולמם של שני שותפים אלו שונה זה מזה. הבנק חי במציאות יציבה וודאית ואילו העסק חי במציאות של חוסר יציבות וחוסר ודאות.

 

איך נבנה מערכת יחסים של אמון ביננו לבין הבנק?

איך ניתן לשפר את התנאים שנותן לי הבנק?

כיצד לעבוד נכון ולשפר את מצבי מול הבנק כך שהחברה תוכל להתמקד בפיתוח הפעילות העסקית ולא בכיבוי שריפות פיננסיות?

 
מטרת הליווי
בניה מחדש של מערכת היחסים בין החברה לבנק, אשר תאפשר לחברה לשדרג את 
תנאיה מול הבנק הן בתחום הבטחונות מול אובליגו והן בנושא חסכון עלויות המימון.


תהליך הליווי

בניית תשתית משודרגת כבסיס :

  • ניתוח הצרכים הפיננסיים של החברה

  • ניתוח הצרכים הפיננסיים העתידיים של החברה והיערכות מתאימה בנושא האובליגו

  • ניתוח מצב חשבון של החברה

  • הבנת גישת הבנקים ומונחים פיננסיים רלוונטיים

  • מימון מקרנות לעסקים לעומת הלוואות בנקאיות

  • מערכת בטחונות מתאימה לחברה

  • חיסכון בעלויות מימון

 

סיוע בניהול התהליך מול הבנקים:

  • הכנות לפגישה עם הבנק לשיפור תנאי האשראי

  • הכנת תכנית עיסקית (תמציתית) במידת הצורך

  • ליווי לפגישה עם מנהל הבנק ועזרה בניהול משא ומתן  

bottom of page