top of page
ניהול כוח אדם

כל אחד מאיתנו המנהלים יודע שללא עובדים מסורים העסק שלנו לא יכול להתקיים.

  • מה אנחנו עושים כדי שהם ימלאו את תפקידם ביעילות ורווחיות ?

  • האם כל אחד מהעובדים יודע את תפקידו?

  • שאלת פעם את העובדים אם טוב להם אצלך? האם אתה המנהל מרוצה מתפוקת העובדים?

  • החשבת לשתף אותם בקשיים או בהצלחות? מה החובות שלהם כלפיך?

מטרת הליווי הינה ליעל ולהגדיל את תפוקת העובדים, לחזק את תפקודם בעסק, ולשפר את יכולת המנהל בניהול העובדים שלו ולהגביר המוטיבציה שלהם.

עבודה עם בנקים

 

לכל חברה יש שותף מרכזי איתו מתנהלת מערכת יחסים עניפה – הבנק.

עולמם של שני שותפים אלו שונה זה מזה. הבנק חי במציאות יציבה וודאית ואילו העסק חי במציאות של חוסר יציבות וחוסר ודאות.

מטרת הליווי הינה בניה מחדש של מערכת היחסים בין החברה לבנק, אשר תאפשר לחברה לשדרג את תנאיה מול הבנק הן בתחום הבטחונות מול אובליגו והן בנושא חסכון עלויות המימון.

 

 

ניהול פיננסי

 

מאגרי הון ייעצה למאות חברות שונות בנושאים הקשורים לניהול הפיננסי. אנו מלווים על בסיס יומי בעלים, מנכ"לים, ומנהלים בדרגים השונים של הארגון בעבודתם.

מאגרי הון יכולה לסייע בייעוץ נקודתי לבעיה ספציפית, בניית כלים פיננסיים או ייעוץ ארוך טווח המלווה את הנהלת החברה באופן קבוע בפעולותיה ועוזר לה בתפקוד הכלכלי והעסקי השוטף. 

 

חבילת הקמת עסק

מאגרי הון מלווה עשרות יזמים בצעדיהם הראשוניים לקראת הקמת עסק, ובביסוס העסק לאחר הקמתו.

הליווי מתחיל בבחינה ראשונית של הרעיון - GO/NO GO, נמשך בבניית תכנית עסקית, ותירגומה לתכנית עבודה ועד לליווי מעשי בהקמה עצמה של העסק והרצתו בחודשים הראשונים עד הגעתו לנקודת האיזון.

 

השירות ניתן באמצעות ליווי מקצועי של יועצים ומומחים עסקיים ובשיתוף המרכז החשבונאי לייזום וניהול פרויקטים. 

bottom of page